مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
شماره۱/۳۳۷۷ ۱۴۰۰/۱/۱۵

کلیه دستگاه های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و در راستای تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین و مجریان توسعه دولت الکترونیکی، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشارکت کننده در پیشرفت دولت الکترونیکی، مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی
مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه، مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ در اجرای مصوبه جلسه هیجدهم شورا در خصوص تشویق مسئولین مؤثر در پیشرفت توسعه دولت الکترونیکی، بخش اول فهرست تشویق دستگاه های اجرایی، با معرفی دبیرخانه شورا در راستای تقدیر و تشکر از زحمات مدیران و کارکنان مؤثر دستگاه های اجرایی در توسعه دولت الکترونیکی که حاصل زحمات و کار گروهی مجریان توسعه دولت الکترونیکی و همکاران ایشان در دستگاه متبوع خود بوده به شرح جدول ذیل تائید شد. لذا وزرای محترم و روسای دستگاه های اجرایی به نحو مقتضی از همکاران و افراد مؤثر در تحقق نتایج حاصل که ازجمله مصادیق خدمت برجسته این کارکنان است به نحو مقتضی تقدیر و تشکر به عمل آورند.

نام و دستگاه اجرایی


نتایج

جناب آقای محمد شریعتمداری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی


کسب رتبه اول در دوره ششم ارزیابی خدمات الکترونیکی و شفافیت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای احمد میدری، معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


توسعه سامانه جامع رفاه ایرانیان

جناب آقای محمدجعفر کبیری، معاون محترم امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی


ایجاد سامانه جامع هوشمند تعاونی های کشور

جناب آقای فرهاد دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی


اهتمام به اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیکی در حوزه های بورس اوراق بهادار، خدمات غیرحضوری و تسهیل فضای کسب و کار، بیمه ها و خزانه داری کل کشور

جناب آقای غلامرضا سلیمانی امیری، رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


کسب رتبه اول دستگاهی در ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات

جناب آقای محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران


استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و پایگاه یکپارچه بیمه درمان کشور

جناب آقای مصطفی سالاری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی


تلاش و همکاری در استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی

جناب آقای سید عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی


توسعه دولت الکترونیکی و ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

جناب آقای منصور غلامی، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری


ایجاد پنجره واحد استعلام اصالت مدارک رسمی آموزشی کشور

13377 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1400/01/03 :تاريخ ابلاغ 1400/01/03 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران