اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸
سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹ اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
شماره۷۲۳۳۳/ت۵۱۰۴۹هـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
در ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۴۴۷۱۲/ت۵۰۳۵۵هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» پس از عبارت «موظف است» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مرجع تصویب: قوه قضائيه

20259 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران