اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸
سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
شماره۷۲۳۲۶/ت۵۱۰۲۳هـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۲۹۴۵ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف ـ بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و تبصره آن حذف می‌گردد.
ب ـ در بند (۷) تصویب‌نامه یادشده، عبارت «به خزانه واریز و معادل آن از محل اعتبار مصوب مربوط و» بعد از عبارت «در بخش‌های مختلف صنعت برق» درج می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20259 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نيرو
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران