الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸ سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹
الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شماره۷۲۵۴۲/ت۵۰۷۶۱هـ ۲۹/۶/۱۳۹۳
الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (۹) به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ الحاق و شماره بند (۹) قبلی به بند (۱۰) اصلاح می‌شود:
۹ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
این متن به موجب نامه شماره ۲۰۰۴/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
20259 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/02 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
نهاد رياست جمهوري
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران