تمدید مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸
سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹ تمدید مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان
شماره۷۲۰۱۱/ت۵۰۹۰۳هـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
تمدید مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مهلت‌های مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۷۱۸/ت۴۹۹۲۹هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20259 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت نفت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران