تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۸ سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹
تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره۷۲۳۲۹/ت۵۰۸۵۴هـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۱۱/۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف مربوط جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به صورت جمعی ـ خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
۲ـ مبلغ واریزی به حساب مربوط در خزانه با مبادله موافقت‌نامه و در سقف اعتبار تخصیص یافته قابل پرداخت می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


20259 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران