اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ 14/4/1393


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۶
سه‌شنبه،۲۵ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۳ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
شماره۶۹۴۴۶/ت۵۰۶۱۴هـ ۲۰/۶/۱۳۹۳
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
رقم مندرج در تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ از پنج‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال به بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


20253 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/06/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت نيرو
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران