اصلاح ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۰
دوشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۰
اصلاح ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور
شماره ۶۳۶۰۷/ت ۵۰۸۵۷ هـ ۸/۶/۱۳۹۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۹۱۳۵۷/۶۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و به استناد ماده (۱۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:
ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۳۳۶/ت۲۹۰۶۹هـ مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۳ـ حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر (۴) جلسه در ماه از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20240 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران