اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۰ دوشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۰
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب

شماره۶۲۴۰۷/ت۴۹۱۴۱هـ ۴/۶/۱۳۹۳
وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۱۱۸/۹۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (۴۶) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ تصویب کرد:
۱ـ تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۱/ت۷۱هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ تصمیم ‌گیری درخصوص مقررات مربوط به تخلیه هر نوع فاضلاب به شبکه عمومی فاضلاب شهر در کمیسیونی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر سازمان‌های مسئول آب و فاضلاب شهری می‌باشد که در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌گردد و این تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط لازم‌الاجراء است.
۲ـ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۷/ت۲۲۷۲۹هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران