اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۰۸
دوشنبه،۳ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۳۴
شماره۵۹۶۲۰/ت۵۰۹۵۱هـ ۲۹/۵/۱۳۹۳
اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت
دفتر هیأت دولت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۴۴/۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری موضوع بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20234 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران