اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۰۳
چهارشنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۸ اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)
شماره۵۲۰۶۸/ت۵۰۷۰۵هـ ۱۳/۵/۱۳۹۳
اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)
وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۰۸۳/۲۲۸۸۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ معاونت حقـوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد:
در تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۳۹۹/ت۳۱۰۵۴هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲، عبارت «با رعایت ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «مجاز است» اضافه می‌گردد.
این متن به موجب نامه شماره ۱۵۰۷/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20218 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران