اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۰۸
دوشنبه،۳ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۳۴
شماره۵۹۶۰۹/ت۵۰۸۵۹هـ ۲۹/۵/۱۳۹۳
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۹۳۹۷/۲۳۲۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ تبصره ماده (۲۷) حذف می‌شود.
۲ـ در ماده (۳۱) عبارت «و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» حذف می‌شود.
۳ـ ماده (۳۲) حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20185 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران