اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۰۷
پنج‌شنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۳۱ اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره۵۸۲۶۳/ت۵۰۶۴۰هـ ۲۷/۵/۱۳۹۳
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۶۳/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد:
اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ و شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می‌شود:
ماده۱۵ـ هیأت عامل سازمان مرکب از پنج عضو می‌باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان با اولویت کارکنان سازمان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت عامل پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
۲ـ در تبـصره (۲) ماده (۱۵) و ماده (۲۲) عبارت‌های «اعضای هیأت عامل» به عبارت‌های «اعضای موظف هیأت عامل» اصلاح می‌شود.
این متن به موجب نامه شماره ۱۷۲۶/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


20231 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران