مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد گزارش هیأت اعزامی درباره اقدامات و دخالتهای صورت‌گرفته در بافتهای واجد ارزش شهر اصفهانمرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۷۰۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد گزارش هیأت اعزامی درباره اقدامات و دخالتهای صورت‌گرفته در بافتهای واجد ارزش شهر اصفهان

شماره۳۰۰/۲۴۹۳۰ ۱۵/۵/۱۳۹۳
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ۱۳/۵/۱۳۹۳ پس‌از استماع گزارش هیأت کارشناسی اعزامی از حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به شهر اصفهان درباره اقدامات و دخالتهای صورت گرفته در بافتهای واجد ارزش این شهر مقرر نمود:
۱ـ گزارش مطرح شده در شورای عالی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در اسرع وقت در جلسه کمیسیون ماده ۵ ارائه و به بحث گذاشته شود. نتایج حاصل از این جلسه می‌بایست بصورت گزارش تفصیلی و کاملتری به شورای شهر اصفهان و شورای شهرسازی استان ارائه شود. موضوعات مذکور باید به نحو مقتضی در رسانه‌های استانی مطرح شده و اطلاع‌رسانی عمومی انجام گردد.
دستـه‌بندی تخلفات صورت گرفته منتـج از اقدامات مذکور مورد توافق مراجع فوق‌الذکر همراه با پیشنهاد شیوه برخورد ظرف مدت دو ماه توسط اداره کل راه و شهرسازی جهت طرح در شورای عالی ارائه گردد.
۲ـ تهیه طرح مدیریتی یکپارچه منظر تاریخی شهری برای محدوده بافت تاریخی شهر اصفهان توسط دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران بهسازی و نوسازی شهری در برنامه زمانبندی حداکثر یکساله و ارائه جهت مراحل تصویب
۳ـ تأکید بر عملیاتی شدن طرح ویژه گستره ناژوان
۴ـ به منظور بررسی مجدد دغدغه‌های میراث فرهنگی در خصوص مسیر خط ۲ مترو مقرر شد، موضوع مجدداً در مجامع ذیربط استانی مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت لزوم نتیجه به شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور منعکس گردد.
۵ ـ با توجه به اهمیت حفظ و حراست از مجموعه کارخانه ریسباف به عنوان یک اثر شاخص تاریخی و معماری دوران صنعتی ایران و نظر به ثبت تاریخی مجموعه مذکور، به موجب این مصوبه هر گونه دخل و تصرف به جز مرمت و احیای بناهای موجود صرفاً با نظر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور امکانپذیر خواهد بود. اداره کل راه و شهرسازی موظف است هرچه سریعتر نسبت به تملک اراضی این کارخانه از محل منابع شرکت عمران و بهسازی و سازمان ملی زمین و مسکن اقدام نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


20229 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران