تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ ...


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۵ پنج‌شنبه،۱۹ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ و بند (ب) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ

شماره۳۹۹۱۲/ت۵۰۷۵۳هـ ۱۴/۴/۱۳۹۳
تصویب‌نامه درخصوص اصلاح بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ و بند (ب) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ
وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۸۲۳ـ۲/۱۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ وزارت نفت و به اسـتناد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:
۱ـ متن زیر جایگزین بند (د) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ مورخ ۶/۱/۱۳۹۳ می‌شود:
د ـ از ابتدای سال ۱۳۹۳ نرخ گاز برای مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی به ازای هر مترمکعب مبلغ سه هزار و چهارصد و چهل و پنج (۳۴۴۵) ریال و نرخ گاز برای دیگر مصارف این واحدها و بخش فولاد به ازای هر مترمکعب مبلغ یکهزار و سیصد و بیست (۱۳۲۰) ریال تعیین می‌شود.
۲ـ در بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۵/ت۵۰۴۱۶هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳، عبارت «(۹۷۷)ریال» به عبارت «(۸۹۲)ریال» اصلاح می‌شود.
۳ـ در مجتمـع‌های پتروشیـمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکت‌های خریدار گاز طبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعلام وزارت نفت تعیین و جهت انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری20198 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/4/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نفت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران