تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان طبس

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۷
سه‌شنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان طبس
شماره۴۲۲۱۷/ت۵۰۸۰۰هـ ۱۸/۴/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستان طبس
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۰۳۹۷/۹۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان طبس به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

طبقه‌بندی گرمسیری مدت دوره زمانی
گرمسیر ۳ ۳ ماه اول خرداد تا پایان مرداد
گرمسیر ۴ ۲ ماه ماههای اردیبهشت و شهریور
۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20202 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/4/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت نيرو
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران