تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۳ یکشنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۴
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

شماره۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ ۱۰/۴/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداری‌ها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
وزارت کشور
معاونت اجرایی رئیس‌جمهور
هیأت وزیـران در جلسه ۷/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده (۸) قانون هدفمـند کردن یارانـه‌ها ـ مصـوب ۱۳۸۸ـ و تبصره (۲۱) قانون بـودجه سـال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
۱ ـ به منظور کمک به تثبیت و جلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی شهری در سال ۱۳۹۳، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع مصوب مربوط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو جهت تخصیص به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
۲ـ وزارت کشور جدول تخصیص یارانه مذکور را تهیه و پس از تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، توزیع و اقدامات نظارتی لازم را جهت جلوگیری از افزایش قیمت خدمات مربوط در شهرها به عمل آورد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری20194 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/2/7 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت كشور
معاونت اجرايي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران