قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا


مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۹۳
یکشنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۴ قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
شماره۲۱۶۷۹/۱۶۴ ۳/۴/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۴۹۳۲۵/۴۸۳۶۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۳۵۲۹۷ ۱۱/۴/۱۳۹۳
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۶۷۹/۱۶۴ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
ماده واحده ‌ـ پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا موافقت نمودند، موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که در تاریخ شانزدهم مهر ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با هشتم اکتبر ۲۰۰۳ میلادی به امضای طرفهای متعاهد رسیده است را به شرح زیر اصلاح نمایند:
بند (۴) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که بدون هرگونه تشریفاتی، خدمه کشتی را که با همراه داشتن مدرک شناسایی صادره طبق بند (۲) این ماده وارد قلمروی طرف متعاهد دیگر شده‌اند، ولی به دلیل بیماری، تصادف یا سایر موارد اضطراری خارج از کنترل خود نمی‌توانند طبق قوانین جاری در قلمروی هر طرف در تاریخ مقرر به‌قلمروی طرف متعاهد متبوع خود بازگردند، مجدداً بپذیرند.»
این پروتکل در دو نسخه در هاوانا در تاریخ هفدهم شهریور ۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با هشتم سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل اصلاحی موافقتنامه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

20194 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/4/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران