مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک


مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۹۲ پنج‌شنبه،۱۲ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک

شماره۳۰۰/۱۵۶۱۱ ۱/۴/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ پایه جمعیتی براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ اصلاح و افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.
۲ـ اراضی مرغداری جنوب غربی شهر از محدوده شهر خارج و خط حریم بر لبه‌ی معابر پیشنهادی مجاور منطبق شود و کاربری‌های خدماتی پیش‌بینی در این بخش در داخل بافت و محدوده نهائی تأمین گردد. ورودی شهر با طرح موضعی متناسب تهیه و با کاربری سبز حفظ شود و در بخش جنوب شرقی نیز از آنجا که بنا به اعلام شهرداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهرسازی و معماری استان اراضی برای تخصیص به خانواده شهدا در نظر گرفته شده و بر حوزه آبخوان قرار گرفته در مکان مناسب دیگری در داخل محدوده شهر مکانیابی شود، بنابراین خط محدوده در بخش جنوب و جنوب شرقی بر محدوده طرح هادی قبلی منطبق می‌گردد.
۳ـ در ضوابط و مقررات بخش شمالی شهر بر رعایت حریم گسل تأکید می‌گردد و هرگونه ساخت و ساز در بخش شمالی ممنوع و اولویت بر انتقال جمعیت به بخش جنوبی بوده و پس از انتقال جمعیت امکان تهیه طرح موضوعی و موضعی برای این بخش در حریم با کاربری‌های متناسب خواهد بود.
۴ ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۵۹۰۴ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۸/۲۶۶ هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۲ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۹۷۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر خانوک بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

20192 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/11/7 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران