اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۲
پنج‌شنبه،۱۲ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
شماره ۳۷۴۶۰/ت ۵۰۶۹۰هـ ۹/۴/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیـران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در ماده (۲۰۳)، عبارت «اشخاص تحت حسابرسی» به عبارت «در ارتباط با موضوع رسیدگی» اصلاح می‌شود.
۲ـ ماده (۲۰۵) حذف می‌شود.
۳ـ ماده (۲۲۰) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۲۰ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب‌های موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون‌ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره۱ـ چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده، اضافه دریافت شده است، با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهدبود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20192 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/4/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
گمرك جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران