اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۸۰ دوشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۱
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

شماره۱۷۱۳۴/ت۴۵۶۲۸هـ ۲۰/۲/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۱/۳۴/۱۱۷/۲۴۲۰۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:
ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴ـ سازمان‌های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه‌گذاری تجمیع و کلیه فعالیت‌های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه‌های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.
تبصره ـ شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می‌شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌گردند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران