تصویب‌نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت

چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸
تصویب‌نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت

شماره۱۹۵۸۴/ت۵۰۵۲۹هـ ۲۷/۲/۱۳۹۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۸) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت به شرح زیر هزینه شود:


20158 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1393/2/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران