اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۶۰
یکشنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۵ اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
شماره۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۰/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۶۲۶۸/۶۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۶۲۶/ت۴۲۷۳۳هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ می‌شود:
ماده۳ـ سرمایه سازمان مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد و سی و پنج (۲۸۷.۶۴۰.۸۳۱.۸۳۵) ریال و صددرصد (۱۰۰%) متعلق به دولت می‌باشد که تمامی آن پرداخت شده است.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۵۲۹۷۲/۳۰/۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20085 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/10/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران