اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی

وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۶۹
چهارشنبه،۶ فروردین ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۱۴ اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
شماره۱۹۲۴۵۰/ت۵۰۱۳۳هـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۹۸/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:
در ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۸۵۹/ت۴۰۵۵۰هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۹، مرکز اصلی صندوق از «بندرعباس» به «تهران» تغییر می‌یابد.
این اصلاحیه به موجب‌نامه شماره ۵۳۴۵۷/۳۰/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20114 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/11/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران