مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان

مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۶۷ پنج‌شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۲

سال هفتاد شماره ۲۰۱۰۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان

شماره۳۰۰/۶۸۰۴۳ ۶/۱۲/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقـررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران ، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ خود موضوع طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
با توجه به ارائه مطالعه راهبردی مشاور و تهدیدهای جاری در منطقه لازم است دبیرخانه شورای عالی پیش‌نویس الگوی مدیریت منطقه ویژه طالقان را با توجه به مشارکت عوامل ذینفع محلی و ملی به جهت اهمیت موضوع از طریق مصوبه هیأت وزیران و با ارائه لایحه قانونی تهیه نماید. طرح ارائه شده برای توجه بیشتر به نکات ارائه شده کمیته فنی مجدداً بهمراه طرح جامع شهر طالقان در شورای عالی مطرح گردد. همچنین اجرای مصوبات قبلی شورای عالی از طریق دبیرخانه کتباً پیگیری شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


20107 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/11/21 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان البرز
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران