اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۶۷
پنج‌شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۲
سال هفتاد شماره ۲۰۱۰۷ اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
شماره۱۸۶۸۸۱/ت۵۰۲۳۸هـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ۶/۵/۱۳۹۲، عبارت «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود» جایگزین عبارت «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است» می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


20107 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران