مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ساروق


مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۶۵
یکشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۲
سال هفتاد شماره ۲۰۱۰۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ساروق
شماره۳۰۰/۶۷۹۱۷ ۶/۱۲/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ساروق
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر ساروق را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ در کلیه اسناد و مدارک پایه جمعیتی بر مبنای سرشماری ۱۳۹۰ اصلاح و افق طرح با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
۲ـ در بخش شمالی شهر خط مصوب بر خط محدوده طرح هادی مصوب منطبق گردد (در قسمت‌هائی که خط پیشنهادی از طرح هادی بزرگتر است).
۳ـ اراضی با فضای سبز و باغ واقع در جنوب شرقی و جنوب غربی از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر بافت کالبدی و معابر پیشنهادی منطبق گردد.
۴ـ اراضی مسکونی واقع در جنوب غربی که قبلاً در طرح هادی بوده‌اند با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه (در حد چند پلاک معدود) به محدوده شهر اضافه گردد.
۵ ـ آثار تاریخی شهر در نقشه‌های وضع موجود و پیشنهادی لحاظ گردد.
۶ ـ اراضی با کاربری آموزش عالی واقع در جنوب شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر نزدیکترین معبر پیشنهادی به کالبد شهر منطبق گردد.
۷ـ کلیه اراضی زراعی که به کاربری مسکونی تخصیص یافته‌اند در صورت نداشتن حقوق مکتسبه مورد تأیید استان تا زمان تصویب در شورای برنامه‌ریزی (۱۶/۱۰/۱۳۹۱) از محدوده خارج گردد و صرفاً آندسته از اراضی زراعی و باغات که به دلیل واقع شدن داخل بافت امکان خروج ندارد در طرح با کاربری زراعی تثبیت گردد.
۸ ـ کمربندی شمالی و جنوبی شهر با عنایت به عدم توجیه فنی از محدوده شهر حذف و معابر پیشنهادی پس از حذف کمربندی مذکور ساماندهی شود.
۹ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آسـتانه مغایرت‌های اسـاسی با تأکید بر اراضی زراعی و براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/.۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۳۱۱۴ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۲۳۳ هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۱۳ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۹۵۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ساروق بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

20103 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/11/7 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهر سازي و معماري استان مركزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران