مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب


شماره ویژه نامه: ۶۶۵
یکشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۲
سال هفتاد شماره ۲۰۱۰۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب
شماره۳۰۰/۶۷۹۱۱ ۶/۱۲/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
۲ ـ کلیه اراضی زراعی واقع در حاشیه شهر در مجاورت خط محدوده، از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر بافت کالبدی موجود و کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد.
۳ـ آندسته از اراضی زراعی و باغی داخل محدوده که امکان خروج آنها بصورت پیوسته ممکن نیست به صورت جزیره‌ای از محدوده خارج شود.
۴ ـ مفاد مصوبه هیأت دولت در خصوص تبدیل روستای احمد گوراب به شهر بررسی گردد و از الحاق نقاط سکونتی غیرمشمول مصوبه مذکور به شهر خودداری گردد.
۵ ـ جداول سطوح و سرانه‌های کاربری‌های پیشنهادی با نقشه‌ها کنترل، هماهنگ و اصلاح گردد.
۶ ـ با عنایت به سرانه بسیار زیاد مسکونی و خدمات شهر در وضع موجود حتی‌الامکان از پیشنهاد کاربری‌های شهری در اراضی زراعی خودداری گردد.
۷ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
۸ ـ نقشه منطقه‌بندی حریم با محدودیت اراضی زراعی ارائه گردد.
۹ـ مبنای جمعیت موجود شهر به سال ۱۳۹۰ تغییر و اصلاح شود و افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
۱۰ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
۱۱ـ مقرر گردید اسناد و مدارک نهایی طرح قبل از ابلاغ توسط کمیته فنی (شماره۲) کنترل و پس از تأیید ابلاغ گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۲) معادل ۲۸۹۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۶۷/۴۳۸ هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۶/۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۵۸۷۴/۴۵۲ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر احمد سرگوراب بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

20103 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/8/27 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان گيلان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران