اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۵۶ شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۲۰۰۷۳
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲

شماره۱۶۹۰۴۷/ت۵۰۱۵۴هـ ۸/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ
مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۱۹۴/۲۱۲۴۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ عبارت «و هزینه‌های مترتب بر این اوراق» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20073 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/11/6 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران