مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن

شماره ویژه نامه: ۶۵۰
چهارشنبه،۱۸ دی ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۵۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن
شماره۳۰۰/۵۶۵۹۴ ۲۶/۹/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و تعیین کاربری جایگزین برای آن را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
با توجه به نظر استاندار محترم مقرر شد، در صورت تائید ضرورت انتقال کارخانه به محل دیگر، ضمن انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و تائید آن در مراجع ذیصلاح برای محل جدید، مراتب به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تعیین کاربری جایگزین برای محل فعلی ارجاع گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی


20054 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/9/11 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهر سازي و معماري استان زنجان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران