مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسگران

ايران
شماره ویژه نامه: ۶۵۲
چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۶۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسگران
شماره۳۰۰/۵۸۴۵۸ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر عسگران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ طرح جامع شهر عسگران را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ با توجه به تعداد متقاضیان، مسکن مهر پیشنهادی در سمت شمال غربی شهر در حد مساحت ۲ هکتار داخل محدوده شهر قرار گرفته و مابقی از محدوده شهر خارج گردد.
۲ـ کاربری ذخیره مسکونی در قسمت شمال شهر در حد طرح هادی قبلی تدقیق و سایر اراضی از محدوده شهر خارج گردد.
۳ـ اراضی باغات و کشاورزی داخل محدوده به عنوان اساس طرح جامع منظور گردد و اراضی کشاورزی در قسمت جنوب غربی شهر از محدوده شهر خارج گردد.
۴ـ اراضی تجاری ـ خدماتی در غرب بلوار شهدا با توجه به اینکه در محدوده طرح هادی قبلی بوده است به کاربری فضای سبز با حفظ قبور تاریخی تغییر یابد.
۵ ـ مستندات انتزاع روستای الور در زمان ابلاغ طرح تکمیل و ارائه گردد.
۶ ـ در جهت ساماندهی و طراحی ورودی شهر، فضای سبز در ورودی شرقی شهر به عنوان اساس طرح جامع تثبیت شود.
۷ـ معابر خارج از محدوده شهر و معابر مربوط به دسترسی محلی در نقشه کاربریهای پیشنهادی حذف گردد.
۸ ـ نقشه سلسله مراتب شـبکه معابر پیشنـهادی مـطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
۹ـ در نقشه حریم پیشنهادی پهنه اراضی توسعه شهری و مسکن مهر حذف گردد و پهنه گردشگری به پهنه کشاورزی با قابلیت گردشگری تبدیل گردد و همچنین حریم شهر در قسمت شمال بر کمربندی تدقیق گردد و در سایر قسمتها با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا ۵ برابر محدوده کاهش یابد و تجهیزات و تأسیسات شهری در نقشه مشخص گردد. همچنین مختصات محدوده شهر در نقشه حریم شهر مشخص گردد.
۱۰ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و در اساس طرح جامع تغییر ۱۰ درصدی در جمعیت‌پذیری، محدوده، کاربری و حریم شهر حذف شود.
۱۱ـ براساس تبصره ۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ........ را تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۴) معادل ۵۶۸۱ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۸/۱۵۷ هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۳۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۱۰۸ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر عسگران بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

20060 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/10/9 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران