تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامتو هماهنگی دستگاههای اجرایی

وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۳۵
دوشنبه،۴ آذر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۱۹ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامتو هماهنگی دستگاههای اجرایی
شماره۱۴۲۴۳۵/ت۴۹۸۶۳هـ ۲۹/۸/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارایه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه‌های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود.
۲ـ تصمیمات کارگروه یادشده در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

20019 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/8/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت نفت
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران