بخشنامه شماره 9000/45258/100- مورخ 1392/8/18 به رؤسای کل دادگستری‌ها


مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۳۱ دوشنبه،۲۰ آبان ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۹


بخشنامه شماره 9000/45258/100- مورخ 1392/8/18 به رؤسای کل دادگستری‌ها
شماره9000/45418/100 1392/8/18
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/45258/100ـ 1392/8/18 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره9000/45258/100 1392/8/18
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
پیرو بخشنامه مورخ 1391/2/23 مبنی بر مسئولیت دادستان‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستان‌های محترم شهرستان‌ها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم باهماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های موردنیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستان‌ها در امر پیشگیری کماکان برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی20009 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/8/18 :تاريخ تصويب
:موضوع دادگستري استانهاي سراسر كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران