تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸...در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۲۷ چهارشنبه،۸ آبان ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۹
تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره۱۳۲۹۵۷/ت۴۹۰۴۲هـ ۴/۸/۱۳۹۲
تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۲۲۲مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شـماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ مـورخ ۶/۱/۱۳۹۱ برای اجرا تا تـاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ تنفیذ می‌شود و تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

19999 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/7/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران