سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۶۲۶ دوشنبه،۶ آبان ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۷
سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور

شماره۸۶۳۴/۹۲/دش ۲۳/۷/۱۳۹۲
سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور
(مصوب جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
مصوبه «سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور» که در راستای اجرایی‌سازی اقدامات ملی ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ آن نقشه در جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
بخش اول: سیاست‌های اجرایی اقدام‌های ملی ۵، ۷، ۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور با تمرکز بر مالکیت صنعتی
۱ ـ تأکید بر ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه با در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر و حداکثر استفاده از زیرساخت‌های موجود:
۱ـ۱. اشراف بر فضای کسب و کار و تولید و تجارت کشور
۱ـ۲. اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری
۱ـ۳. اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین‌المللی وکارکردهای نظام مالکیت فکری
۱ـ۴. دارای جایگاه مناسب در ساختار سیاسی اداری کشور و دارای سازمان چابک، اختیارات لازم و روش‌های منعطف برای انجام فعالیت‌های متنوع و متغیر از قبیل اجرای سیاست‌های حوزه مالکیت صنعتی، انجام امور مالی، استخدامی، پشتیبانی و برقراری تعاملات فرابخشی و بین‌المللی، متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب و کار.
۱ـ ۵ . دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه.
۱ـ۶ . تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به عنوان فعالیت اصلی سازمانی.
۲ـ تعیین نهاد یا دستگاه اجرایی محل استقرار مرجع ملی مالکیت صنعتی براساس بیشترین تناسب با ویژگی‌های مرجع ملی مالکیت صنعتی.
۳ـ تأکید بر انجام مأموریت‌ها و وظایف زیر توسط مرجع ملی مالکیت صنعتی.
۳ـ۱. طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت صنعتی و ساختارهای اجرایی لازم
۳ـ۲. تدوین راهبردها و برنامه‌های کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی
۳ـ۳. اجرای قوانین موضوعه کشور در زمینه مالکیت صنعتی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تکمیل قوانین
۳ ـ۴. برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مصوب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی
۳ـ ۵ . بررسی درخواست‌های ثبت دارایی‌های فکری صنعتی و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار
۳ـ ۶ . افشاء و انتشار اطلاعات دارایی‌های فکری صنعتی ثبت شده
۳ـ ۷. آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط با مالکیت صنعتی
۳ـ ۸ . تقویت پژوهش ملی در حوزه مالکیت صنعتی
۳ـ ۹. فرهنگ‌سازی در حوزه ثروت‌آفرینی از دارایی‌های فکری صنعتی
۳ـ۱۰. توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی ایرانی در مدیریت دارایی‌های فکری صنعتی و ثروت‌آفرینی از این دارایی‌ها در سطح بین‌المللی.
۳ـ۱۱. نمایندگی ایران در نهادهای بین‌المللی مرتبط و بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای چگونگی پیوستن به معاهدات بین‌المللی مرتبط مبتنی بر حفظ منافع ملی.
۳ـ۱۲. ساماندهی، اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی فعال در حوزه مالکیت صنعتی
۳ ـ۱۳. تهیه گزارش‌های به روز، علمی و جامع از وضعیت ثبت، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری صنعتی ثبت شده در کشور و ارائه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و انتشار هم‌زمان گزارش‌ها در جامعه
۴ـ واگذاری امور اجرایی و خدمات غیرحاکمیتی مرتبط با مالکیت صنعتی (اعم از آموزش، پژوهش، مشاوره، ترویج، اطلاع‌رسانی و پایش دارایی‌های فکری) به بخش غیردولتی و تشکل‌های تخصصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
۵ ـ محور قراردادن منافع ملی در طراحی و اجرای کلیه فرآیندها و اقدامات مرتبط با مالکیت صنعتی و همچنین در کلیه تعاملات بین‌المللی
۶ ـ تنظیم مقررات مالکیت صنعتی بر مبنای تحلیل فضای فناوری، صنعتی و اقتصادی کشور، الزامات رقابت‌پذیری ملی، الزامات اقتصاد دانش‌بنیان و بازارهای هدف صادراتی
۷ـ بهره‌برداری حداکثری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های بین‌المللی حوزه مالکیت فکری از جمله معاهدات و پیمان‌های متقابل
۸ ـ انجام کلیه فرآیندهای اجرایی مالکیت صنعتی با روش‌های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی روزآمد از دارایی‌های فکری صنعتی حفاظت شده در کشور، با قابلیت دسترسی همگانی
۹ـ تعامل و هماهنگی با مرجع مالکیت ادبی و هنری خصوصاً در تعاملات بین‌المللی
بخش دوم: سیاست‌های اجرایی اقدام ملی ۶ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور
۱۰ ـ رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مراجع دادرسی تخصصی از جمله دادسراها و شعب تخصصی
۱۱ـ تسهیل داوری و حل اختلاف تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی و حقوقی غیردولتی
۱۲ـ انجام کلیه اقدامات حوزه حقوقی و قضایی مالکیت فکری توسط قضات، وکلا، کارگشایان، مشاوران و کارشناسان رسمی متخصص و مسلط به قوانین و رویه‌های جدید و فضای کسب و کار جامعه
۱۳ـ تشدید مجازات‌های نقض حقوق مالکیت فکری به منظور تقویت بازدارندگی احکام و رویه‌های قضایی
این مصوبه مشتمل بر ۲ بخش و ۱۳ بند در جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور دکترمحمدرضا مخبر دزفولی19997 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/5/1 :تاريخ تصويب
:موضوع ستادراهبردي اجراي نقشه جامع علمي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران