مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد


شماره ویژه نامه: ۵۸۷
پنج‌شنبه،۶ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۹۷ مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد
شماره۳۰۰/۱۵۱۳۶ ۶/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر حاجی آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع الحاق به محدوده طرح جامع شهر حاجی آباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ مسکن مهر واقع در شمال غربی شهر با توجه به پیوستگی به محدوده شهر و دسترسی مناسب و با عنایت به ثبت نام متقاضیان مسکن مهر و واقع شدن در اراضی دولتی، به میزان حدود ۳/۱۴ هکتار مطابق مصوبه استان موافقت می‌گردد.
۲ـ اراضی ۲۱ هکتاری بی‌بی دختران واقع در شمال شهر و محله شوره‌ای (واقع در شرق شهر) به مساحت حدود ۱۳ هکتار در صورت ایجاد حقوق مکتسبه تا تاریخ تصویب طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تائید اداره کل راه و شهرسازی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با الحاق این اراضی به محدوده شهر حاجی‌آباد موافقت می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

19897 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/11/9 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان هرمزگان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران