مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج


مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۰۹
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج
شماره۳۰۰/۳۳۹۸۰ ۲۰/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی سنندج
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود موضوع مغایرت سنندج مربوط اصلاح بند ۸ مصوبه طرح جامع سنندج مورخ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با الحاق ۳/۴۹ هکتار اراضی موسوم به تعاونی مسکن تعمیرکاران به محدوده شهر با کاربری مسکونی، و تراکم ساختمانی ۱۸۰% و حداکثر در چهار طبقه با اخذ فرم ج سبز به تعداد ۹۲۰ نفر از اعضای تعاونی موافقت و مقرر نمود نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌های پیشنهادی براساس طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

19951 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/4/31 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران