مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۰۹
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)
شماره۳۰۰/۳۴۳۲۹ ۲۱/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)
شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود با تغییر تراکم مسکونی اراضی به مساحت ۱۶۸۳۱ مترمربع (به نشانی خیابان اصلی سوهانک ـ کوچه بشارت ـ بلوک ۳ D ۱۳) از پهنه ۲۴۱ R (مسکونی ویژه ـ بافت مسکونی ارزشمند سبز) به مجتمع بلندمرتبه مسکونی را مطابق مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود: جهت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در قطعه جنوبی به مساحت ۲۴۵۱ متر اقدام و همچنین ۷ طبقه جهت احداث پارکینگ موردنیاز و دو طبقه تجاری و ۲۶ طبقه مسکونی پیش‌بینی و طرح مربوطه پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

19951 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/5/21 :تاريخ تصويب
:موضوع شهرداري تهران
شوراي اسلامي شهر تهران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران