اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت


شماره ویژه نامه: ۶۰۸
سه‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۴۷ اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
شماره۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ ۳۰/۵/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۴۳۸/ت۸۸۲هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۶ ـ کمیسیونهای دائمی هیئت دولت به شرح زیر است:
۱ـ کمیسیون اقتصاد:
متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک:
متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز امور زنان و خانواده
۳ـ کمیسیون فرهنگی:
متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش و جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۴ـ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
۵ ـ کمیسیون لوایح
متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست.
۶ ـ کمیسیون سیاسی ـ دفاعی:
متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رییس جمهور.
۷ـ کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری:
متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


19947 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/5/30 :تاريخ تصويب
:موضوع دفتر هيات دولت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران