اصلاح تبصره بند (۲) تصویب‌نامه‌های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ .. و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۸ چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰
اصلاح تبصره بند (۲) تصویب‌نامه‌های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲

شماره۹۷۶۲۷/ت۴۹۰۷۲هـ ۲۹/۴/۱۳۹۲
اصلاح تبصره بند (۲) تصویب‌نامه‌های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
در تبصره بند (۲) تصویب‌نامه‌های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ موضوع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و عمومی غیردولتی عبارت «تا سقف مقرر در بند (ب) ماده (۳۴) و ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
19920 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/4/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران