تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۸ چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»

شماره۹۷۶۴۳/ت۴۹۰۵۹هـ ۲۹/۴/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»
وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۸۰۰۹۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنـاد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود:
دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر» به شماره طبقه‌بندی (۴۰۷۰۲۰۷۸) از وزارت راه و شهرسازی کد (۱۵۳۰۰۰) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کد (۲۸۲۳۰۰) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
19920 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/4/26 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت راه و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران