مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف

مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۹۲ دوشنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف

شماره۳۰۰/۱۹۱۵۱ ۲۱/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ جمعیت پایه بر‌اساس جمعیت سر‌شماری رسمی سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شود.
۲ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهر‌سازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
۳ـ بر‌اساس تبصره ۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای‌عالی، مشاور نقشه کاربری‌هایی را که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند را تهیه و ارائه نماید.
۴ـ کاربری مسکونی ویژه در بخش شرقی شهر حذف و از محدوده شهر خارج گردد.
۵ ـ حریم دریا در بخش غربی برابر ضوابط بر روی نقشه اعمال و کاربری‌های مسکونی و ... (غیر مجاز در حریم) حذف گردد.
۶ ـ بخش غربی شهر باید از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استعلام و این بخش تابع ضوابط آن سازمان خواهد بود.
۷ـ کلیه رنگ‌های کاربری‌ها و علائم خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف گردد.
۸ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد همچنین کاربری تفریحی گردشگری جنوب شرقی شهر به عنوان اساس طرح در نظر گرفته شود و هر‌گونه تغییر آن مغایرت اساسی منظور گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۹۵۹۲ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۴/۲۷۱ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۳۵ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲/۱۰۳۹ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کار گروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سیراف بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


19906 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1391/11/19 :تاريخ ابلاغ 1391/11/19 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان بوشهر
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران