مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سریش‌آباد
مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۹۲ دوشنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سریش‌آباد

شماره۳۰۰/۱۹۱۲۸ ۲۱/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر سریش‌آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱، طرح جامع شهر سریش‌آباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها ـ جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۶ افزایش یابد.
۲ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهر‌سازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
۳ـ حریم سبز حفاظتی پیرامون شهر، باغات شمال شهر، گورستان شمال غرب شهر و بخش شمالی قسمت شرقی شهر باغ (با حفظ وضع موجود) از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده بر لبه معابر و کاربری‌های مجاور منطبق گردد و در بخش جنوبی در محدوده ورودی قروه نیز خط محدوده بر خط محدوده طرح‌ هادی مصوب قبلی منطبق شود.
۴ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ـ ناحیه‌ای ـ منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور ـ مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
۵ ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده‌ شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و مـعماری ایران در خـصوص بررسی و تـصویب طرحهای جامع شهر‌های زیر صد هزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. و پهنه حریم به پهنه‌های کشاورزی و صنعتی و ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع در ضوابط و مقررات ذکر گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۱۱۰۲۹ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۲۲۸ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۴۹ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۴/۱۱۴۱ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کار گروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سریش‌آباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی19906 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران