مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۶۳ هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسامرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۹۲
دوشنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۶ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۶۳ هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا
شماره۳۰۰/۱۹۳۶۳ ۲۲/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق ۶۳ هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ، موضوع الحاق ۶۳ هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و مقرر نمود:
موضوع الحاق ۶۳ هکتار از اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا، پیرو اعلام مصوبه شماره ۳۱۱۲۳/۳۱۰/۳۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ شورا، مورد بررسی قرار گرفت و با الحاق اراضی به میزان ۳۳ هکتار (ما‌بقی سایت ۲۳ هکتاری، تا سقف مصوبه فوق‌الذکر شورای‌عالی) به شکل پیوسته با بافت شهر و در مجاورت معبر اصلی و با حداقل تجاوز به اراضی مستعد کشاورزی، با نظر اداره کل راه و شهرسازی استان فارس موافقت می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

19906 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران