مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته
مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۹۲ دوشنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته

شماره۳۰۰/۱۹۱۳۵ ۲۱/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱، موضوع الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با الحاق اراضی به دلیل عدم نیاز شهر به اراضی با کاربری مسکونی، وجود بافت فرسوده وسیع در سطح شهر، توسعه بی‌رویه شهر، عدم انسجام کالبدی، مکانیابی در اراضی مستعد کشاورزی و تصویب طرح جامع شهر در ماههای اخیر مخالفت نمود.
لذا در صورت نیاز به مسکن مهر در اراضی بافت فرسوده شهر و یا مکان مناسب دیگر و تنها به میزان مورد نیاز جانمائی و پس از طی مراحل بررسی و تصویب استانی جهت تصویب نهائی ارسال گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی19906 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران