مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حبیب آبادمرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۹۲ دوشنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حبیب آباد

شماره۳۰۰/۱۵۳۹۱ ۶/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر حبیب آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ طرح جامع شهر حبیب آباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد و محدوده کاربری تاریخی بر روی نقشه‌های کاربری‌های پیشنهادی شهر مشخص گردد.
۲ـ افق طرح با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی، سال ۱۴۰۵ افزایش یافت.
۳ـ با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مساحت حریم شهر تا ۵ برابر محدوده شهر کاهش یابد و در صورت عدم احداث کمربندی شرقی با توجه به عملکرد عبوری خیابان شهید بهشتی، کاربری تجاری اطراف آن محدود گردد.
۴ـ کاربری با عنوان توسعه مسکونی شمال شرق شهر با توجه به عدم نیاز در افق طرح حذف و از محدوده شهر خارج گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۲) معادل ۱۱۵۰۲ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۴/۲۳۹ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۰۵/۴۸ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۹۲۱۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر حبیب آباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی19906 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/11/9 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران