تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربايجان شرقي

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربايجان شرقي شماره154031/ت48387هـتصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي
به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربايجان شرقي

وزارت راه و شهرسازي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1391 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور براي اعمال اختيارات هيئت وزيران درخصوص اسكان موقت، بازسازي و توزيع اعتبارات مصوب مربوط در مناطق زلزله‌زده آذربايجان شرقي تعيين مي‌شود.


معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19709 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/7/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه و شهرسازي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران