آئين‌نامه ايمني كار در صنايع چاپ

آئين‌نامه ايمني كار در صنايع چاپشماره74236 4/8/1390 آئین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك فقره آيين‌نامه‌ ايمني كار در صنايع چاپ مصوب موضوع ماده 85 قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد، دستور فرماييد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي آيين‌نامه‌ چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

آئين‌نامه ايمني كار در صنايع چاپ
هدف و دامنه شمول :
هدف از تدوين اين آيين‌نامه، ايمن‌سازي محيط کار صنايع چاپ به منظور پيش‌گيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مي‌باشد. مقررات اين آيين‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده و در انواع چاپ اعم از چاپ كاغذ، سلفون، فلز، شيشه، پارچه، مدارات چاپي و نظاير آن لازم‌الاجرا مي‌باشد.
فصل اول : تعاريف و روش ها
الف ـ تعاريف :
چاپ :
چاپ كردن شامل انواع روش‌هايي است كه در آن‌ها با استفاده از نيروي فشار، اطلاعات موردنظر (تصاوير، نقوش و مطالب) از روي فرم (نسخه‌اي حامل اطلاعات موردنظر) به روي سطوحي مانند كاغذ، پارچه و غيره، انتقال داده مي‌شود.
پليت1 يا فرم (زينك)2 :
در چاپ، پليت يا فرم وسيله‌اي است كه اطلاعات موردنظر شامل تصاوير، متن‌ها و نقوشي را كه قصد چاپ و يا تكثير آن‌ها را داريم به ماشين چاپ انتقال مي‌دهد.

1- plate
2 - zinc
سيلندر يا غلطك:
قطعه استوانه‌اي شكلي است كه روي ماشين چاپ قرار گرفته و در فرايند چاپ، عمل انتقال مركب، فشار بر روي ماده چاپي، محل بستن و نگهداري پليت و همچنين مستقيما عمل چاپ كردن را بدون استفاده از پليت انجام مي‌دهد.
خشك كردن :
در فرايند چاپ از روشهاي هواي گرم و يا اشعه (ماوراء بنفش و مادون قرمز) به منظور خشك كردن و تثبيت مواد چاپي و تزئيني چاپ استفاده مي‌شود.
تيغه برداشت مركب :
قطعه‌اي است فولادي با ضخامت كم، تيز و برنده كه در نزديك سيلندر چاپ نصب شده و عمل برداشتن مركب اضافي را از روي سطح چاپ انجام مي‌دهد.
برگه اطلاعات ايمني مواد1:
اطلاعات پايه پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب‌زايي مواد، نحوه استفاده ايمن، نگهداري، حمل و نقل و چگونگي برخورد در مواقع اضطراري درباره مواد يا فراورده‌هاي شيميايي را فراهم مي‌کند.
ب ـ روشها :
در صنايع چاپ مي توان فرايند چاپ را به روش هاي ذيل تقسيم بندي نمود :
1ـ چاپ تماسي و غير تماسي :
1ـ1ـ چاپ تماسي: روش تماسي بمنزله داشتن تماس مستقيم فرم چاپي با سطح چاپ شونده مي‌باشد. مانند: فلکسوگرافي2، سيلک اسکرين3، لترپرس4، روتوگراور5
2ـ1ـ چاپ غيرتماسي: روش غيرتماسي بمنزله نداشتن تماس مستقيم فرم چاپي باسطح چاپ شونده مي‌باشد. مانند: افست6، پدپرينتر7
2ـ چاپ مستقيم و غيرمستقيم :
1ـ2ـ چاپ مستقيم: در اين روش مرکب از فرم بطور مستقيم به سطح چاپ‌شونده منتقل مي گردد.

1- Material safety data sheet (MSDS)
2- Flexographie
3- Screen printing
4 - Lettrpress
5- rotogravuer
6- offset
7- padprinter

چاپ غيرمستقيم: در اين روش مرکب از فرم بطور مستقيم به سطح چاپ‌شونده منتقل نمي‌گردد، بلکه به وسيله يک واسطه (لاستيک در افست و پد درپدپرينتر) مرکب را از فرم برداشته و به سطح چاپي منتقل مي نمايد .
اين روش تقسيم بندي بصورت شماتيك بشرح ذيل مشخص شده است:

چاپ گود: در اين روش موضوع چاپ بصورت گود بر روي فرم چاپي نقش مي‌بندد و در مرحله چاپ، مرکب به جا مانده دراين گودي‌ها به روي سطح چاپ‌شونده منتقل مي‌گردد.
ـ در سيستم روتاري (روتوگراور): فرم چاپي بصورت استوانه و چاپ مستقيم مي‌باشد.
ـ در سيستم تخت (پدپرينتر): فرم چاپي بصورت ورقه‌اي و صاف بوده و چاپ غيرمستقيم مي‌باشد. (عامل غيرمستقيم‌کننده آن وسيله‌اي بنام پد مي‌باشد.)
چاپ برجسته: در اين روش موضوع چاپ بصورت برجسته بر روي فرم چاپي نقش مي‌بندد و در مرحله چاپ، مرکب به جا مانده در اين برجسته‌گي‌ها به روي سطح چاپ‌شونده منتقل مي گردد.
ـ سيستم روتاري (فلکسو): در اين روش فرم چاپي منعطف و از جنس فتوپليمر که کليشه ژلاتيني نيز ناميده مي‌شود با ضخامت‌هاي مختلف بصورت شيت1 استفاده مي‌گردد و به وسيله چسب‌هاي دوطرفه به دور سيلندر چسبانيده و عمل چاپ نيز بطور مستقيم صورت مي‌گيرد.
ـ سيستم تخت (لترپرس): در اين روش فرم چاپي بصورت فلزي از جنس روي که کليشه ناميده مي‌شود در ضخامت‌هاي محدود توليد مي‌گردد و بوسيله چسب دوطرفه به صفحه تخت ماشين چسبانيده و عمل چاپ، برجسته‌سازي و يا طلاکوب نيز بطور مستقيم صورت مي‌گيرد.
چاپ همسطح (افست): در اين روش، فرم چاپي (پليت) داراي ويژگي خاصي است، يعني هيچ برجستگي ملموسي نداشته و از نظر ابعاد نيز داراي استانداردهاي ثابت و ازقبل تعيين شده مي‌باشد. دراين روش چاپ بصورت غيرمستقيم و عامل غيرمستقيم‌کننده يا واسطه، سيلندر بلنکت2 مي‌باشد.
چاپ استنسيل: وقتي مركب، يا هر ماده‌ي ديگر قابل چاپ از يك ورقه‌ي اسنتسيل عبور داده شود، رنگي كه از نقاط باز استنسيل عبور كرده است، بر روي سطح زيرين اثر خواهد گذاشت.
ـ چاپ سيلک اسکرين نوعي از روش استنسيل است که مرکب چاپ با فشار از منافذي که روي استنسيل وجود دارد، بر روي کاغذ و يا مواد ديگر منتقل مي‌شود. ماده چاپ‌شونده در زير چهارچوب استنسيل و در فاصله بسيار نزديک با توري قرار داده مي‌شود. سپس مرکب را بر روي شاسي تغذيه کرده و با وارد کردن کمي فشار آن را از منفذهاي توري به روي ماده چاپ‌شونده منتقل مي‌کنند. توري‌هاي چاپ سيلک را امروزه از جنس نايلون، پلي‌استر و يا استيل با منافذ بسيار ريز مي‌سازند.
فصل دوم: مقررات عمومي:
ماده1ـ كارگران بايد آموزش كار با ماشين‌ها و همچنين آموزش ايمني مرتبط را قبل از شروع به كار ديده باشند.
ماده2ـ اطراف ماشين هاي چاپ كه امكان سقوط از آنها وجود دارد، نصب حفاظ الزامي است.
ماده3ـ در قسمت‌هايي از ماشين‌ها كه ابزار حركت رفت و برگشتي دارد بايد حفاظ مناسب براي جلوگيري از برخورد کارگران تعبيه گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- sheet
2- blanket
ماده4ـ قسمت‌هاي گردنده ماشين‌ها بايد داراي حفاظ ايمن و موثر باشد.
ماده5 ـ حفاظ ماشين‌ها بايد مجهز به سيستمي ‌باشد كه در صورت باز شدن حفاظ، ادامه كار ماشين امكان‌پذير نباشد.
ماده6 ـ حفاظ‌هاي بکار رفته نبايد داراي لبه‌ها و اجزاء تيز و برنده باشد.
ماده7ـ اطراف نردبانها، سكوهاي كار و قسمت‌هايي از ماشين‌ها که امکان سقوط از آن‌ها وجود دارد بايد مطابق آيين‌نامه ايمني كار در ارتفاع به نرده‌هاي حفاظتي ايمن مجهز گردد.
ماده8 ـ ماشين‌هاي چاپ بايد مجهز به‌كليد و يا وسايل‌ توقف ‌‌اضطراري ‌باشد.
ماده9ـ دستورالعمل ايمني کار با هر ماشين بايد در نزديکي ماشين و در محل مناسب قرار گيرد تا به آساني قابل رويت و استفاده باشد.
ماده۱0ـ پس از قطع عملکرد ماشين توسط کليد توقف اضطراري، شروع بكار مجدد آن صرفا" بايد به وسيله كليد راه انداز اصلي و به صورت دستي انجام گيرد.
ماده11ـ کارفرما مکلف است همواره از صحت عملكرد حفاظ‌ها، ميکروسوئيچ‌ها، کليدهاي قطع و وصل، کليدهاي قطع اضطراري و بطور کلي تجهيزات حفاظتي ماشين‌ها اطمينان حاصل نمايد بنحوي که احتمال وقوع حوادث از بين برود.
ماده12ـ ميکروسوئيچ‌هاي ماشين‌ها بايد به گونه‌اي باشد تا در مقابل صدمات فيزيکي و شيميايي مقاوم بوده و امکان از کار انداختن آنها غيرممکن باشد.
ماده13ـ ماشين‌ها و تجهيزات چاپخانه بايد مجهز به مكانيزمي ‌باشد تا از شروع بکار ناخواسته جلوگيري نمايد.
ماده14ـ کليدهاي قطع جريان و توقف اضطراري ماشين‌ها بايد در محل‌هاي مناسب و با دسترسي آسان موجود بوده و توسط علائم هشداردهنده مشخص شده باشد.
ماده15ـ ماشين‌هاي چاپ بايد داراي مکانيزمي ‌باشد که تا قبل ‌از توقف‌ کامل ‌قسمت‌هاي ‌متحرك و خطرناک،‌ برداشتن ‌يا باز نمودن درب يا حفاظ غيرممكن ‌باشد.
ماده16ـ کليد هاي اصلي راه اندازي و توقف ماشين ها بايد قفل دار باشد .
ماده17ـ بعد از هر بار اقدام به تعمير، نگهداري و انجام اصلاحات در ماشين‌آلات، حفاظ‌ها و سيستم‌هاي ايمني بايد مجددا نصب و كنترل‌شده و از نحوه كاركرد صحيح آنها اطمينان حاصل گردد.
ماده18ـ مواد شيميايي خطرناك و سريع‌الاشتعال بايد در مخازن و ظروف مقاوم و ايمن طبق برگه اطلاعـات ايمني مواد (MSDS) و دستـورالعمل شرکت سازنده نگهداري شود.
ماده19ـ تركيب و آماده‌سازي مواد شيميايي و همچنين تخليه پسماندها در فاضلاب بايد بر اساس برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS) و در شرايط ايمن صورت پذيرد.
ماده20ـ محل نگهداري كاغذ، مواد شيميايي و ساير مواد مصرفي بايد از يكديگر جدا باشد و طبق اصول ايمني نگهداري گردد.
ماده21ـ نگهداري مواد مصرفي در محل استفاده در كنار ماشين‌ها بيش از نياز يك نوبت كاري ممنوع است.
ماده22ـ مواد شيميايي مايع و يا خطرناک بايد طوري چيده شوند که امکان سقوط آنها وجود نداشته باشد .
ماده23ـ نصب دوش و چشم‌شوي اضطراري به تعداد مناسب در قسمت‌هايي از چاپخانه كه در آن از مواد شيميايي خطرناک استفاده مي‌شود الزامي است.
ماده24ـ كف چاپخانه بايد از مواد مناسب، قابل شستشو و داراي شيب مناسب به سمت كف شوي متصل به سيستم فاضلاب باشد.
ماده25ـ كف كارگاه، اطراف ماشين‌ها، سکوها، پله‌هاي دسترسي و جايگاه كار ماشين‌هاي چاپ بايد همواره خشك، تميز، داراي سطح هموار و غيرلغزنده باشد.
ماده26ـ تعمير، نگهداري، سرويس، نظافت و تنظيم ماشين‌ها و تجهيزات بايد در زمان توقف کامل و مطمئن آنها انجام پذيرد.
ماده27ـ نظافت سيلندرهاي ماشين چاپ در هنگام کار بايد به گونه‌اي انجام گيرد که از ورود دست و ساير اعضاء بدن به منطقه خطرناک ماشين جلوگيري بعمل آيد.
ماده28ـ در پايان هر شيفت کار بايد محيط کارگاه تميز گرديده و مواد زائد و پسماندها بصورت مناسب از کارگاه خارج شود.
ماده29ـ انجام کليه امور نصب، راه‌اندازي، بهره‌برداري، تجهيز، سرويس، تعمير و نگهداري ماشين‌ها و تجهيزات بايد توسط افراد ماهر و با رعايت دستورالعمل‌هاي شرکت سازنده و الزامات قانوني صورت پذيرد.
ماده30ـ محل قرارگيري ماشين‌ها بايد به گونه‌اي باشد که امکان انجام کليه عمليات اعم از بازديد، سرويس، تعمير، شستشو، تردد و جابجايي بصورت ايمن وجود داشته باشد.
ماده31ـ استفاده از انواع علائم هشداردهنده با توجه به نوع عملکرد ماشين‌ها الزامي است.
ماده32ـ ايجاد شرايط مناسب کاري لازم از لحاظ دما، رطوبت، تهويه و نور براي كار در فضاي کارگاه‌هاي چاپ الزامي است.
ماده33ـ در قسمت‌هايي از فرآيند كار كه بو، گاز و بخارات مضر و ناراحت‌كننده توليد مي‌گردد بايد توسط تهويه موضعي موثر به خارج از محيط کار هدايت گردد.
ماده34ـ آماده سازي و اختلاط موادي که توليد بخار و گاز مضر مي‌نمايد بايد در جايي كه مجهز به هود و با تهويه مناسب انجام گيرد .
ماده35ـ سيستم تهويه عمومي هواي چاپخانه بايد از سطوح نزديك به كف كارگاه صورت گيرد.
ماده36ـ پارچه‌ها و همچنين كاغذهاي آغشته به روغن و ساير مواد که احتمال خوداشتعالي داشته و يا سريع‌الاشتعال هستند بايد در ظرف‌هاي ايمن جمع آوري و سريعاً از محل کارگاه خارج گردند.
ماده37ـ استفاده از شعله باز، استعمال دخانيات و همچنين وسايل گرمازاي غيرايمن در محيط کارگاه ممنوع است.
ماده38ـ وسايل اعلام و اطفاي حريق بايد متناسب با نوع ماشين، مواد و محتويات قابل اشتعال در قسمت‌هاي مختلف کارگاه تعبيه گردد.
ماده39ـ منافذ ورودي به کارگاه بايد به نحوي حفاظ‌گذاري شده باشد كه از ورود هرگونه شيئي مشتعل مانند ته‌سيگار ممانعت به عمل آورد.
ماده40ـ در قسمت‌هايي از چاپ‌خانه که گرد و غبار، بخارات و گازهاي قابل‌اشتعال و يا انفجار وجود دارد سيستم الكتريكي چاپ خانه بايد از نوع ضدانفجاري باشد .
ماده41ـ سيستم ارتينگ بايد مطابق آيين‌نامه ايمني سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) تعبيه گرديده و بدنه فلزي کليه ماشين‌ها و تجهيزات الکتريکي به آن وصل شود.
ماده42ـ وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع کار و عوامل زيان‌آور محيط کار بايد توسط کارفرما تهيه و پس از آموزشهاي لازم در اختيار کارگران قرار گيرد.
ماده43ـ بمنظور پيشگيري از تماس و درگيري کارگران با قسمت‌هاي گردنده ماشين‌آلات استفاده از لباسهاي داراي قسمت‌هاي آزاد و باز، آويزان كردن زنجير، ساعت، كليد و نظاير آن و نيز استفاده از شال گردن و موارد مشابه روي لباس كار ممنوع است و كارگراني كه داراي موهاي بلند مي‌باشند بايد بوسيله سربند يا وسيله حفاظتي ديگر موهاي سر خود را كاملا بپوشانند.
ماده44ـ ماشين ها بايد داراي پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ها، نتايج سرويس، تجهيز، نگهداري و بازرسيهاي فني و ايمني در آن ثبت گردد.
ماده45ـ عملكرد كليدها و تجهيزات الکتريکي ماشين ها بايد سالم، در معرض ديد و مشخص باشد.
ماده46ـ استفاده از هواي فشرده براي تميز كردن ماشين‌ها، سطوح، البسه و اعضاء بدن ممنوع است.
ماده47ـ هرگونه رفتار و اعمال غيرايمن در كارگاه كه باعث بر هم خوردن تعادل و هوشياري شود ممنوع است.
ماده48ـ لباس كارگر بايد تميز بوده و عاري از روغن و يا مواد سريع‌الاشتعال باشد.
ماده49ـ مسيرهاي خروج اضطراري کارگاه بايد کاملا مشخص بوده و هيچگونه ماشين، مواد اوليه، توليدي و مانعي در مسير وجود نداشته باشد.
ماده50 ـ خوردن و آشاميدن در فرايند چاپ ممنوع است.
فصل سوم: مقررات اختصاصي:
ماده51 ـ عامل انجام كار(اپراتور) بايد قبل از بكار انداختن ماشين، با علائم هشداري مناسب به ديگران اطلاع‌رساني نموده و از عدم حضور افراد در منطقه خطر اطمينان حاصل نمايد.
ماده52 ـ در قسمت‌هايي از فرايند كه از چسب و مواد شيميايي داراي درجه حرارت بالا استفاده مي‌شود بايد شرايطي فراهم گردد كه امكان برخورد اعضاي بدن با قسمت‌هاي داغ ميسر نباشد.
ماده53 ـ محل شستشوي غلطك‌ها، شابلون‌ها و ديگر تجهيزات ماشين‌ها بايد در مكاني مستقل و با رعايت کليه مقررات حفاظتي و بهداشتي صورت گيرد .
ماده54 ـ غلطك‌هاي ماشين چاپ بايد داراي دور معكوس باشد.
ماده55 ـ برداشتن و ريختن مركب، رنگ و ساير مواد توسط دست، از روي نوردهاي در حال كار ممنوع است.
ماده56 ـ هنگام بستن پليت در سيستم‌هاي غيراتوماتيك بايد اين عمل به صورت مرحله‌اي، آهسته و با سرعت مناسب انجام گيرد.
ماده57 ـ برداشتن‌ نمونه‌ کار در حين کار با ماشين چاپ، بايد با استفاده از روشهاي ايمن صورت پذيرد به گونه‌اي که نياز به دخالت کارگر و يا ورود دست به منطقه خطر وجود نداشته باشد.
ماده58 ـ عبور افراد و جابه‌جايي بار از زير رول‌هاي چاپي در حال چرخش، نوار‌هاي نقاله، ماشين‌ها و ابزاري كه عمل جابه‌جايي را انجام مي‌دهند ممنوع است .
ماده59 ـ تيغه‌هاي برشي و همچنين تيغه‌هاي تنظيم مرکب و رنگ بايد هنگام جابجايي و پس از تعويض و استفاده درون پوشش ايمن قرار گيرد.
ماده60 ـ تخليه و نظافت ظرف شستشوي نورد و غلطك‌ها در زمان روشن بودن ماشين ممنوع است.
ماده61 ـ قاب‌هاي مورد استفاده در چاپ اسکرين و پليت‌ها بايد فاقد لبه‌ها و زوائد تيز و برنده باشد.
ماده62 ـ در روش توري‌کشي دستي در هنگام ثابت کردن توري به قاب بايد ضمن اعمال دقت‌هاي لازم با استفاده از روشهاي ايمن از برخورد سوزن منگنه با اعضاء بدن جلوگيري نمود.
ماده63 ـ در توري‌کشي با ابزار مكانيكي بايد با استفاده از روشهاي ايمن از ورود دست به منطقه خطر ماشين جلوگيري نمود.
ماده64 ـ هنگام شستشوي سيلندر و تا زمان خشک شدن آن، سيستم تغذيه ماشين بايد به گونه‌اي عمل نمايد که از ادامه كار ماشين جلوگيري گردد.
ماده65 ـ در زمان شستشوي سيلندر و ماشين و تا پايان مرحله خشک شدن آن استفاده از ابزار و تجهيزاتي که توليد جرقه و يا دماي زياد نمايد، ممنوع است.
ماده66 ـ نشتي ماشين‌ها اعم از حلال‌ها، روغن‌ها، رنگها و ديگر مواد بايد به طريق ايمن سريعا از سيستم خارج گردند.
ماده67 ـ ماشين چاپ بايد داراي سيستم هشدار نشتي باشد تا در صورت نشت حلال قابل‌اشتعال و يا انفجار، بتواند ماشين را خاموش نمايد.
ماده68 ـ در صورت اختلاف ارتفاع بيش از 75 سانتيمتر بين کف و سکو، وجود جاي پاي انفرادي ايمن الزامي است.
ماده69 ـ حرکت معکوس سرعت سيلندرها نبايد از 3 متر در دقيقه تجاوز نموده و حداكثر مسافت طي شده در هر بار حرکت نبايد از نصف قطر سيلندر بيشتر باشد.
ماده70ـ هنگامي که عملكرد يك يا قسمتي از سيستم ايمني ماشين براي مدت كوتاهي (حداكثر 20 ثانيه) متوقف گردد (by pass) استارت نمودن ماشين ممنوع است.
ماده71 ـ هنگامي که عملكرد يك يا قسمتي از سيستم ايمني ماشين براي مدت كوتاهي (حداكثر 20 ثانيه) متوقف گردد (by pass) رعايت موارد زير الزامي است:
الف ـ کنترل باي‌پس بايد بصورتي باشد که از هر طرف قابل اجراء باشد
ب ـ کليه سيستم‌هاي ايمني فعال باشد.
ج ـ بوسيله يک چراغ هشداردهنده (زرد رنگ) اطلاع‌رساني گردد.
ماده72ـ وسايل حمل ونقل و انتقال سيلندرها، تيغه‌هاي برشي، مواد و تجهيزات بايد داراي قفل بوده تا از حرکت ناخواسته جلوگيري نمايد.
ماده73ـ ماشين برش بايد قبل از هر نوبت کاري، پس از هر بار تعمير، سرويس و تعويض تيغه برشي توسط فرد صلاحيت‌دار کنترل و بازرسي گردد.
ماده74ـ به منظور پيشگيري از پرتاب قطعات تيغه‌هاي برشي در اثر شكستگي بايد از حفاظ‌هاي ايمن استفاده گردد.
ماده75ـ بازديد، تنظيم، تعويض، سرويس و نگهداري تيغه‌هاي برشي بايد توسط افراد صلاحيت‌دار انجام شود.
ماده76ـ بالابرهاي تغذيه و تحويل محصول ماشين‌ها بايد به سيستمي مجهز باشند تا مانع از سقوط آنها گرديده و همچنين از ورود اعضاء بدن به قسمت‌هاي خطرناك جلوگيري نمايد.
ماده77ـ نوار انتقال در فرايند چاپ بايد داراي شرايطي باشد که امکان برخورد افراد با آنها وجود نداشته باشد.
ماده78ـ نوارها و تجهيزات انتقال نيرو بايد به‌گونه‌اي حفاظ‌گذاري شوند تا در صورت پاره شدن از بروز حوادث جلوگيري نمايد.
ماده79ـ هنگام تعويض سيلندرها، تيغه‌هاي برشي و ديگر تجهيزات ماشين‌ها بايد با استفاده از وسايل ايمن از لغزش و سقوط آنها جلوگيري نمود.
ماده80 ـ به منظور جلوگيري از توليد گاز ازن درجه حرارت لامپ‌هاي uv بايد كنترل شود.
ماده81 ـ قسمت‌هاي داغ و خطرناک ماشين‌ها بايد توسط علائم هشداردهنده مشخص گردند.
ماده82 ـ ماشين‌هايي كه عمل پرس كتاب، فشرده‌سازي ضايعات چاپ و بسته‌بندي را انجام مي‌دهند بايد مجهز به حفاظ‌هاي ايمن گرديده تا از ورود اعضاء بدن به منطقه خطر جلوگيري نمايند.
ماده83 ـ ماشين برش (گيوتين) بايد داراي كليد دو شستي، حسگرهاي نوري و حفاظ براي قسمتهاي خطرناك باشد.
ماده84 ـ در روش تغذيه دستي ماشين برش بايد داراي مکانيزمي ‌باشد كه عمل برش فقط در يك نوبت انجام گيرد و حركت برشي بعدي تيغه منوط به فرمان مجدد باشد.
ماده85 ـ كارفرما مكلف است نسبت به طراحي فضاي كار، استفاده از مواد، ابزارآلات، تجهيزات و ماشين‌آلات كه به نحو مناسب در دسترس كارگران قرار مي‌گيرد مطابق اصول مهندسي فاكتورهاي انساني (ارگونوميك) اقدام نمايد.
ماده86 ـ در ماشين‌هاي خشك‌كن که از سيستم اگزوز به عنوان تهويه ايمني استفاده شود بايد شرايطي فراهم گردد تا هرگونه خطا در سيستم اگزوز منجر به توقف اتوماتيک تغذيه و عملکرد ماشين شود.
ماده87 ـ کليدهايي كه باعث حركت سيلندر به مقدار محدود مي‌شود (حرکت اينچي) بايد داراي مکانيزمي ‌باشد که کاربر نتواند از آن بصورت ممتد استفاده نمايد.
ماده88 ـ کليدهاي حرکت اينچي بايد در مكاني نصب شود که کاربر بتواند تمام نقاط خطرناک را مشاهده نمايد.
ماده89 ـ سنسورهاي (حسگر) ماشين‌ها بايد به نحوي باشد که امکان صدمه و از کار انداختن آنها ممکن نباشد.
ماده90ـ در صورت به وجود آمدن نقص در خشک‌کن‌هاي بزرگ مانند پارچه و كاشي، تا زمان کاهش دماي خشک‌کن به دماي پايين و ايمن، باز کردن در و ورود به داخل آن ممنوع است.
ماده91ـ در قسمـت‌هايي از فرايند چاپ كه از اشـعه استفاده مي‌شود رعـايت دستورالعمل‌هاي شرکت سازنده ماشين، آيين‌نامه‌هاي مرتبط و همچنين نصب وسايل اعلام خطر و علائم هشداردهنده الزامي است.
ماده92ـ تجهيزاتي كه با اشعه كار مي‌كند بايد داراي حفاظ ايمن باشد تا در صورت بازشدن در آنها سيستم متوقف گردد.
ماده93ـ قسمتهاي از ماشين يا تجهيزات كه امكان برخورد سر يا اعضاء ديگر بدن با آنها وجود دارد بايد بوسيله مطمئن (پدگذاري) حفاظت گردد.
ماده94ـ بازوهاي متحرك قسمتهاي گيرنده كاغذ (گريپرهاي كاغذ) بايد داراي حفاظ موثر و ايمن باشد.
ماده95ـ كارگران شاغل در صنايع چاپ بايد بر اساس ماده 92 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مورد معاينات پزشكي قرار گرفته، نتايج در پرونده پزشكي آنان ثبت و نگهداري گردد.
ماده96ـ با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي‌باشند.
ماده97ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آيين‌نامه برعهده کارفرما بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار به دليل عدم توجه وي به الزامات قانوني، مطابق مواد 175 و 176 قانون كار عمل‌شده و نامبرده مکلف به جبران خسارات وارده به زيان‌ديدگان مي‌باشد.
اين آيين‌نامه مشتمل بر سه فصل و 97 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 30/3/1390 شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 12/5/1390 به تصويب وزيرکار و اموراجتماعي رسيده است.

19427 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران