مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات»

مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات» شماره7620/90/دش(مصوب جلسه 695 مورخ 15/6/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات» كه در جلسه 695 مورخ 15/6/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي‌شود:
ـ « حجة‌الاسلام والمسلمين آقاي محمد محمديان براي مدت دو سال به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات، انتخاب مي‌شود.»
رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19391 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/6/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران