تصويب‌نامه در خصوص تشكيل ستاد مقابله با همه‌گيري اجتماعي بيماري آنفولانزاي خوكي

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل ستاد مقابله با همه‌گيري اجتماعي بيماري آنفولانزاي خوكي شماره227678/ت42649هـنهاد رياست جمهوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت كشور
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهادكشاورزي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‌راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور آمادگي براي مقابله با همه‌گيري اجتماعي بيماري آنفولانزاي خوكي و اتخاذ تدابير لازم اجرايي، ستاد مقابله با آنفولانزا با عضويت آقايان محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور (رييس)، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، مصطفي محمدنجار وزير كشور، حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي و خانم مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌شود.
2ـ دبيرخانه ستاد در دفتر هيئت دولت مستقر خواهدبود.
3ـ تصميمات اكثريت نمايندگان يادشده در امور اجرايي يادشده در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور مي‌باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18921 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/11/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
نهاد رياست جمهوري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران